AK Parti tasarruf tedbirleri teklifini Meclis’e sundu: Çift maaş yasaklanıyor

AK Parti tasarruf tedbirleri teklifini Mecli... Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin yasal düzenlemeleri içeren kanunu teklifi Meclis’e geldi. Teklifte kamuda çift maaşın önüne geçmeyi hedefleyen düzenlemeler ile ücretlere üst sınır getiriliyor.

06 Temmuz 2024 - 11:17

AKP, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin yasal düzenlemeleri içeren teklifi TBMM Başkanlığı’na sundu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, 32 maddeden oluşan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile ilgili AKP Meclis Grup Başkanlığı’nda basın toplantısı yaptı. 

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Güler, vergi paketi ve sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin Meclis tatile girmeden yasalaşması için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. 

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 17 Mayıs 2024’te yayımlanan tasarruf genelgesini hatırlatan Güler, mali disiplini güçlendirmek ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlanmak için teklifin hazırlandığını belirtti. 

Birden fazla yerden ücrete yasal sınır

Teklifte dikkat çeken düzenlemelerden biri 30. maddede yer alıyor. Özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyeliğinde ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilecek. 

Mevcut düzenlemede de "kamuda çift maaş"ın engellendiği ancak teklifle kapsamın genişletildiği vurgulanıyor. Alınacak tek ücrete de üst sınır getiriliyor. 

Yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi, her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. 

Güler: "Üst sınır 92 bin lira"

Abdullah Güler, ücretlere uygulanacak üst sınırın ne kadar olacağının sorulması üzerine mevcut durumda 92 bin TL olduğunu, üzerinde verilecek bedelin Hazine’ye aktarılacağını söyledi:

"Şu anda yaptığımız değişiklik şu: Özel şirket statüsünde olup devlet payını temsilen görev yapılan birçok kurum ve kuruluş var. Dolayısıyla buradaki genel kurul tarafından belirlenen rakamlara biz karışmıyoruz. Bu rakamlar ne belirlendiyse Hazine ve Maliye Bakanlığımızın belirlediği bir ortak hesaba gelecek, hazineye gelir elde edilecek, hizmetlerden dolayı emek sarf edildiği için şu andaki durum içerisinde üst sınır 92 bin TL. Bunun üzerinde alamayacaklar. Üzerinde verilecek bir huzur hakkı, görev tazminatı gibi bir bedel varsa Hazine’ye verilecek." 

Tasarruf tedbirlerine uymayanlara yaptırım

Kanun teklifinin 13. maddesinde tasarruf tedbirlerinin uygulanmasının denetlenmesi düzenlendi. Denetimin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılması öngörüldü. Tedbirlere uymayanlar için yaptırım yetkisi, her bir kurum ve kuruluşun kendi mevzuatındaki disiplin hükümlerine dayalı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilecek. Bakanlık, denetimin ve uygulamanın sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı’na bildirecek. 

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin yasal düzenlemeleri içeren kanunu teklifi Meclis’e geldi. Teklifte kamuda çift maaşın önüne geçmeyi hedefleyen düzenlemeler ile ücretlere üst sınır getiriliyor. Tasarruf tedbirlerine aykırı işlem yapan kurumlara yaptırımlar düzenlenirken, belediyelerin aydınlatma kesintilerinin artırılması ve BOTAŞ’ın borçlarının silinmesi öngörülüyor.

 

AKP, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin yasal düzenlemeleri içeren teklifi TBMM Başkanlığı’na sundu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, 32 maddeden oluşan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile ilgili AKP Meclis Grup Başkanlığı’nda basın toplantısı yaptı. 

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Güler, vergi paketi ve sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin Meclis tatile girmeden yasalaşması için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. 

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 17 Mayıs 2024’te yayımlanan tasarruf genelgesini hatırlatan Güler, mali disiplini güçlendirmek ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlanmak için teklifin hazırlandığını belirtti. 

Birden fazla yerden ücrete yasal sınır

Teklifte dikkat çeken düzenlemelerden biri 30. maddede yer alıyor. Özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyeliğinde ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilecek. 

Mevcut düzenlemede de "kamuda çift maaş"ın engellendiği ancak teklifle kapsamın genişletildiği vurgulanıyor. Alınacak tek ücrete de üst sınır getiriliyor. 

Yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi, her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. 

Güler: "Üst sınır 92 bin lira"

Abdullah Güler, ücretlere uygulanacak üst sınırın ne kadar olacağının sorulması üzerine mevcut durumda 92 bin TL olduğunu, üzerinde verilecek bedelin Hazine’ye aktarılacağını söyledi:

 

"Şu anda yaptığımız değişiklik şu: Özel şirket statüsünde olup devlet payını temsilen görev yapılan birçok kurum ve kuruluş var. Dolayısıyla buradaki genel kurul tarafından belirlenen rakamlara biz karışmıyoruz. Bu rakamlar ne belirlendiyse Hazine ve Maliye Bakanlığımızın belirlediği bir ortak hesaba gelecek, hazineye gelir elde edilecek, hizmetlerden dolayı emek sarf edildiği için şu andaki durum içerisinde üst sınır 92 bin TL. Bunun üzerinde alamayacaklar. Üzerinde verilecek bir huzur hakkı, görev tazminatı gibi bir bedel varsa Hazine’ye verilecek." 

Tasarruf tedbirlerine uymayanlara yaptırım

Kanun teklifinin 13. maddesinde tasarruf tedbirlerinin uygulanmasının denetlenmesi düzenlendi. Denetimin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılması öngörüldü. Tedbirlere uymayanlar için yaptırım yetkisi, her bir kurum ve kuruluşun kendi mevzuatındaki disiplin hükümlerine dayalı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilecek. Bakanlık, denetimin ve uygulamanın sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı’na bildirecek.

Belediyelerin aydınlatma kesintileri artırılıyor

28. madde ile Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklikle genel aydınlatma kapsamında belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak kesinti oranları artırılıyor. 2014 yılından bu yana kanuni düzenlemenin iki katı oranında uygulanan kesinti oranları yasada da değiştirilecek ve düzenleme 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek. Büyükşehir belediyelerinin sınırları içinde yüzde 10’dan yüzde 30’a, diğer belediyeler ve mücavir alanlarında yüzde 5’ten yüzde 15’e ve bu sınırlar dışında ilgili il özel idarelerinde yüzde 10’dan yüzde 30’a çıkarılacak.

BOTAŞ’ın borçları silinecek

Teklifin 5. maddesiyle bütçeden yüksek tutarlarda borç verilen BOTAŞ’ın "nakit yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amaçlanarak" borçları silinecek. BOTAŞ’ın doğalgaz ithalatından kaynaklanan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve faizlerinden oluşan borçlarının Hazine’nin verdiği görevler nedeniyle oluşmuş olanlardan düşülmesi için düzenleme yapıldı.

Yatırım sözleşmelerine damga vergisi muafiyeti

2. madde ile taşıt ve iş makinalarının idareler adına bütüncül ve hızlı bir şekilde satışının gerçekleştirilmesi amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na (ÖİB) yetki veriliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile yatırımcılar arasında imzalanan ve yatırım teşviklerine ilişkin hükümler içeren yatırım sözleşmeleri, yatırım teşvik belgelerine istinaden uygulananlara benzer şekilde damga vergisinden istisna tutulması için Damga Vergisi Kanunu’nda değişiklik öngörüldü. 1 Temmuz 2024’ten itibaren geçerli olacak ilgili hüküm teklifin 3. maddesinde düzenlendi. 

Türk-Japon Üniversitesi’nin borçlarına Hazine garantisi

İkili anlaşmayla kurulan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin Japonya devlet veya devlet dışı kuruluşlardan alacağı dış finansmana Hazine geri ödeme garantisi verilebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanı’na yetki verilmesi teklifin 9. maddesinde düzenlendi. 

Vergi paketi ve sokak köpeklerine ilişkin düzenleme Meclis tatile girmeden tamamlanacak

Güler, vergi paketinin ne zaman tamamlanacağı sorusuna "Vergi paketi önümüzdeki hafta itibarıyla nihayete erecek. Maalesef kamuoyunda istemediğimiz, gündeme gelmeyen, görüşülmeyen birçok husus paylaşıldı. Sanki çok özellikle bir şey varmış gibi. Bu ve bazı özel durumlar süreci biraz geciktirdi. Önümüzdeki hafta son şekli verilecek" yanıtını verdi.

Yasama yılı sona erip Meclis tatile girmeden sokak köpeklerine ilişkin çalışmayı da tamamlayabileceklerini söyleyen Güler, "Önümüzdeki hafta onu da tamamlayabilirsek Meclis Başkanlığımıza sunmayı arzu ediyoruz" dedi.

Bu haber 458 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Filiz Başkan Sahada, Eşref Arna’da çalışmalar başladı
Filiz Başkan Sahada, Eşref Arna’da çalışmalar başladı
Başkan Helil Kınay'dan iddialara sert yanıt!
Başkan Helil Kınay'dan iddialara sert yanıt!

AZRAİLLE DANS Film Fragmanımız Yayında. 25 Mayısta vizyona girecek olan filmimize 7 den 70 e herkesi bekliyoruz. www.azrailledansfilm.com @pelinsinan @tugbaozay10 @sinanbengier @yukselti @gaziseker @estrellacasado @gokhanoguztimurofficial #movie #movies #film #tv #camera #cinema #fact #didyouknow #moviefacts #cinematography #screenplay #director #actor #actress #act #acting #movienight #hollywood #netflix #heartsonfire #rockyiv #scarymovie #pamelaanderson #jennymccarthy #davidzucker #blonde #thering #nosleep #arielwinter #celebrity

Azraille Dans (@azrailledansfilm)'in paylaştığı bir gönderi ()