• "Ankara ile üyelik süreci askıya alınsın"

    Avrupa Parlamentosu' nun ilk defa Ankara ile üyelik yerine "yeni ilişki modeli arayışı" tartışmaya açılıyor taslak raporunda Ankara ile üyelik sürecinin sonlandırılması çağrısı da var.