Emin Tamer Gören

Emin Tamer Gören

Tüketici Danışmanı

Tüketici Danışmanı Köşesi (Abonelik Sözleşmeleri )

17 Temmuz 2018 - 19:48

 

Bugünkü yazımızda, abonelik sözleşmeleri hakkında TÜKETİCİ HAKLARINA değineceğiz. Sonunda söyleyeceklerimizi baştan söyleyelim.

 • Cep telefonu hatlarınızı MOBİL ÖDEMELERE KAPATTIRIN! Bunun için cep telefonu operatörünüzün çağrı merkezini aramanız veya müşteri iletişim merkezine gitmeniz gerekiyor. Cep telefonu hatlarınız mobil ödemelere kapalı olmaz ise ne oluyor? Siz sosyal medyada gezerken, tıkla burcunun özelliklerini öğren şeklindeki bir paylaşımı tıkladığınızda siz burcunuzun özelliklerini okurken, arka planda da telefon numaranızı bir internet sitesine yönlendirerek haftalık, aylık olarak elektronik ortamda abonelik yapmaktadır. Faturanız geldiğinde ise, ödenmesine aracılık edilen hizmetler veya katma değerli servis ücretleri adı altında bir bedel yansıdığını görüyorsunuz. Bu bazen haftalık 7 TL olabildiği gibi, aylık 50 TL olabilmektedir. Paket tarife ücretiniz 30-40 TL iken 100 TL gibi bir faturayı ödemek zorunda bırakılıyorsunuz.

 • Cep telefonu hattınızın İÇERİK SERVİSLERİNE, KATMA DEĞERLİ SERVİSLERE VE YURT DIŞI ARAMALARA KAPALI OLMASI GEREKİR! Hat satın alacağınız zaman, hatlarınız size teslim edilmeden önce mutlaka içerik servislerine, katma değerli servislere ve yurt dışı aramalara kapalı olarak teslim edilmesi gerekir. Abonelik sözleşmesi imzalanması ve hattın kullanıma açılması sırasında bu hususa dikkat ediniz. Yoksa canlı sohbet, özel numaralar veya sosyal medya üzerinden gönderilen mesajları geri dönüp aradığınızda yüklü faturalar ödemek zorunda kalabilirsiniz. Çeşme sahilinde gezerken gelen bir çağrıyı cevapladığınızda şayet Sakız adasına hizmet veren GSM operatörü üzerinden bağlanıp görüşme yaparsanız yurtdışı görüşme olarak faturanıza yansıtılır. Bu nedenle hattınızı yurtdışı görüşmelere kapattırmanızı ya da cihazınızın ayarlar bölümünden operatör seçimini otomatik değil, manuel olacak şekilde değiştirmenizi önerebiliriz.

Şimdide abonelik sözleşmelerinin detaylarına geçmeden önce bir tanımı hatırlatalım.

Abonelik sözleşmesi: Tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmeyi iade etmektedir.

Satıcı veya sağlayıcı, sunulan mal veya hizmete ilişkin olarak tüketici ile bir abonelik sözleşmesi kurmak zorundadır. Yazılı veya mesafeli olarak kurulan abonelik sözleşmelerinin bir örneğinin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur. Şimdi burada hemen bir hatırlatma yapalım. Hat veya tarife paketi almak istediğiniz operatörün mağazasına gittiğinizde, elinde bir tablet ile görevli sizi karşılar. İsteğinizi söylersiniz. Elindeki tabletten işlemleri başlatır. TC kimlik numaranızı ve bir cep telefonu numarası isterler, işlemlerinizi yaparlar ve verdiğiniz cep telefonu numarasına gelen kısa mesajda yazan “onay kodunu” söylemelerini isterler, söylersiniz onay kodunu girerler ve işleminizin tamamlandığını belirtirler. Yazılı bir nüshasını istediğinizde şöyle derler; “Ama baştan söyleseydiniz, o zaman farklı bir işlem yapardık! Maalesef bu kayıttan yazılı sözleşme çıkmıyor” Demek ki; mağazaya gittiğimizde YAZILI SÖZLEŞME İSTEDİĞİMİZİ baştan söyleyeceğiz. Madem yazılı sözleşme veremiyorlar o zaman, elektronik bir kopyasını vermelerini isteyiniz… Abonelik sözleşmeleri; en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir. Satıcı veya sağlayıcı, abonelik süresince tüketicilerle imzalamış oldukları sözleşme ve taahhütnamenin bir örneği ile tüketicinin abone olduğu tarifeye ilişkin ayrıntıları, talep etmesi halinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ücret almaksızın vermek ya da kendi internet sayfaları üzerinden tüketicinin erişimine sunmak zorundadır.

Abonelik sözleşmesinde bulunması gereken hususlardan bir veya birkaçının bulunmaması sözleşmenin geçerliliğini etkilemez ve bu durumda, satıcı veya sağlayıcı malın teslimini veya hizmetin ifasını durduramaz. Sözleşmedeki eksiklik, sözleşmeyi düzenleyen tarafından tüketiciden ilave bir ödemede bulunmasını istemeksizin derhal giderilir. Aksi takdirde, tüketici cezai şart, tazminat ve benzeri adlarla herhangi bir ödemede bulunmaksızın sözleşmeyi feshedebilir. Hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmetin tüketiciye fiilen sunulmasıyla başlar. SAĞLAYICI SUNMADIĞI HİZMETİN BEDELİNİ TÜKETİCİDEN TALEP EDEMEZ.

Satıcı veya sağlayıcı, bir plan çerçevesinde yapılması öngörülen bakım, kontrol, onarım ve benzeri sebeplerle mal veya hizmet sunumunu durduracak olması halinde, bu durumun başlangıç ve bitiş tarihini EN AZ KIRK SEKİZ SAAT ÖNCESİNDEN tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ya da basın yayın ve benzeri yollar ile bildirmekle yükümlüdür.

Faturalandırma dönemleri, sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça bir aydır. Fatura dönemi boyunca tahakkuk eden borç tutarı veya tüketim miktarının, daha önceden sözleşmede belirlenmiş tutarın veya miktarın altında gerçekleşmesi durumunda faturalandırma bir sonraki dönem veya dönemlerde yapılabilir. Sözleşmeye konu mal veya hizmetin faturalandırma dönemi değiştirilerek ücretlendirmeye esas birim fiyat arttırılamaz. Abonelik sözleşmelerinde faturanın zamanında ödenmemesi durumunda uygulanacak gecikme zammı oranı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranını aşamaz.

Belirli süreli abonelik sözleşmelerine sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamaz; ancak abonelik sözleşmesinin kurulmasından sonra, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar tüketicinin talepte bulunması veya onay vermesi hâlinde abonelik sözleşmesi uzatılabilir. Sözleşme süresi sonunda tüketiciden açık bir talep veya onay almadığı halde; mal veya hizmet sunmaya devam eden satıcı veya sağlayıcı, sunulan bu mal veya hizmet için hiçbir bedel talep edemez. Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren sağlayıcılar, katma değerli elektronik haberleşme hizmeti sunan sağlayıcılar ile birlikte bu hizmetlerin sunulmasından sorumludur.

    Tüketicilerin sıkça kullandığı ve zaman zaman da sıkça mağduriyet yaşadığı Taahhütlü abonelik konusuna değinelim. Taahhütlü abonelikler, satıcı veya sağlayıcının, taahhütnamede belirtilen süre kadar abone kalmayı taahhüt eden tüketicilere;

- Sözleşme konusu mal veya hizmetin bedelinden indirim yapmayı,

- Sözleşme konusu malın teslimi veya hizmetin ifası ile birlikte taahhüt konusu malın mülkiyetini veya kullanım hakkını devretmeyi ya da hizmeti ifa etmeyi, taahhüt ettiği aboneliklerdir. Taahhütlü aboneliklerde taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılamaz.

Satıcı veya sağlayıcı, taahhüdün geçerlilik süresi ile taahhüt konusu mal veya hizmetin nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, indirim yapılan tarifenin taahhüt verilmeden önceki fiyatı, aylık yapılan indirim miktarı, taahhüdün süresinden önce sonlandırılması durumunda tüketicinin elde ettiği faydalara ilişkin geri ödeyeceği bedelin hesaplanma yönteminin yer aldığı taahhütnameyi yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye vermek zorundadır. Bu taahhütname, abonelik sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. İŞTE ABONELİK SÖZLEŞMELERİNİN YAZILI BİR KOPYASININ  ALINMASI, BU TAAHHÜTNAME NEDENİYLE ÖNEMLİDİR. Taahhüdün sesli iletişim araçları kullanılmak suretiyle verilmesi durumunda taahhüdün verilmesinden itibaren on dört gün içinde yazılı sözleşmenin tüketiciye verilmesi sağlanmalıdır.

Burada sırası gelmişken yetkililere seslenmek istiyorum. Elektronik ortamda ya da sesli iletişim yöntemi ile yapılan aboneliklerden sonra, abonelik sözleşmeleri yazılı veya elektronik veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmemektedir. Bu konuda, 6502 sayılı TKHK.nun 77. Maddesinde idari para cezaları öngörülmüş olup, gerekli yaptırımların uygulanmasını bir tüketici örgütü mensubu olarak talep etmekteyiz.

TAAHHÜTLÜ ABONELİĞİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ HALİNDE CAYMA BEDELİ ALINMASI YASAL MI? Belki de en çok karşılaştığımız sorulardan biri bu… Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin süresinden önce taahhütlü aboneliğini sonlandırması halinde, satıcı veya sağlayıcının talep edeceği bedel (CAYMA BEDELİ), tüketicinin taahhüdüne son verdiği tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı kalmak zorundadır. Ancak, tüketiciden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamının, bu tutardan düşük olması halinde sınır değeri olarak tüketici lehine olan tutarın esas alınması zorunludur.

CAYMA BEDELİ alınmamasının bir istisnası var. Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının fiilen imkansız olması durumunda, tüketici birinci fıkrada belirtilen tutarları veya herhangi bir bedeli ödemeksizin taahhütlü aboneliğini feshedebilir.

Taahhütlü aboneliğin sona ermesinden en az bir fatura dönemi öncesinden satıcı veya sağlayıcı, bu durumu ödeme bildiriminin yanı sıra yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ayrıca tüketiciye bildirir.

Verilen hizmetle birlikte bir malın mülkiyetinin veya kullanım hakkının devredildiği abonelik sözleşmelerinde hizmet sağlayıcısı da MALIN AYIBINDAN SORUMLUDUR. Faturaya tanımlı cihaz kampanyasından yararlanarak bir telefon aldınız. Telefon garanti süresi içinde arıza yaparsa  ve siz satın aldığınız yere gidip başvurduğunuzda, biz o işlere bakmıyoruz, yetkili teknik servise götürün şeklinde bir yanıtla karşılaşırsanız, durun bir dakika tüketici yasası öyle demiyor, doğrusu ayıptan sizde sorumlusunuz. Ben bedel iadesi veya yenisi ile değişim talep ediyorum diyerek satıcıya seçimlik haklarınızı yöneltiniz!  

Satıcı veya sağlayıcı, her bir tüketim dönemi sonunda tüketicinin ödeyeceği hizmet bedelini içeren bir ödeme bildirimi düzenlemek zorundadır. Ayrıca, ödeme bildiriminin ayrıntılarını kendi internet sayfalarında gösterecek seçeneği sunmakla veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye ücretsiz olarak göndermekle yükümlüdür. Ödeme bildirimi, son ödeme tarihinden en az yedi gün önce tüketiciye gönderilir. Tüketicinin tercih etmesi halinde, ödeme bildirimi kalıcı veri saklayıcısı (e-posta) ile de gönderilebilir. Buna ilişkin masrafların tüketici tarafından karşılanması talep edilemez.

Tüketiciler, ödeme bildiriminde yer alan tutarın hatalı olduğu gerekçesiyle bildirimin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde itiraz edebilir. İtiraz, satıcı veya sağlayıcı tarafından başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve inceleme sonuçları tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilir. İnceleme sonucuna göre itirazın haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla tahsil edilen bedel, kullanım dönemindeki birim fiyat dikkate alınarak gecikme zammı ile birlikte tüketicinin tercih etmesi halinde bir sonraki tüketim dönemine ait bedelden mahsup edilir veya tüketiciye beş gün içinde iade edilir.

Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıl ve daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde veya tüketicinin hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ilişkin işlemleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür. Fesih bildiriminin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle, kaydı tutulan telefon yoluyla da tüketiciye sözleşmeyi feshetme imkanını sağlayabilir. Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren veya tüketicinin sözleşmeyi feshetmesini zorlaştıran bir yöntem belirleyemez. Bu noktada, yetkililere bir hatırlatmada bulunmak isteriz. Internet, TV yayınları, şifreli kanallar gibi hizmetleri birlikte sunan servis sağlayıcılardan o kadar çok şikayet alıyoruz ki, abonelik sözleşmesini iptal ettirebilmek için harcadığım zaman ve emeği başka şekilde değerlendirseydim, 5.000 TL. para kazanabilirdim diyen tüketiciler mevcut. Çağrı merkezlerine ulaşmanız mümkün değil, ulaşsanız bile en az 15-20 dk. telefonda çağrı bekleme müziği dinliyorsunuz! Çıkan kişi ben yetkili değilim başkasına aktarıyorum diyor, 10-15 dk. öyle bekletiliyorsunuz. Sonunda, belgegeçer numarasına yazılı olarak fesih talebinizi bildirin diyorlar ve bu bildirimi yapıp bekliyorsunuz. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin fesih talebini, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. ŞİMDİ NE OLDU? Sesli iletişim yöntemi ile çok basit bir şekilde kurdukları abonelik sözleşmesini fesih etmek için sözleşmenin kurulmasından daha zor koşullar öne sürerek enerjimizi ve zamanımızı tüketmekteler. YETER ARTIK! BUNA BİR DUR DEMEK GEREKMEZ Mİ?  

Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedildiği bilgisini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirmekle yükümlüdür. Aboneliğin belirlenen süreler içinde feshedilmediği durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi, TÜKETİCİDEN HERHANGİ BİR BEDEL TALEP EDİLEMEZ. Fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde tüketici tarafından ödenmiş olan tutarın geri kalan kısmını ve varsa tüketiciden güvence, depozito veya teminat adı altında alınan ücretlerin güncel tutarlarını kesinti yapmaksızın iade etmekle yükümlüdür. Fesih bildiriminin hüküm ifade ettiği tarihe kadar olan dönem için tüketime konu bedele ilişkin ödeme bildirimini, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on gün içinde tüketiciye göndermek zorundadır. Ancak, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren sağlayıcılar için bu süre dört aya kadar uzatılabilir.

Abonelik sözleşmesine ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için satıcı veya sağlayıcı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcı olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemez.

    Abonelik Sözleşmeleri Hakkında detaylı bilgiye 24.01.2015/29246 tarih/sayılı R.G.den ulaşabilirsiniz. Kamu yararına dernek statüsünde olan TükoDer her zaman yanınızda...

Sorularınız için;

Yaz sezonu nedeniyle dernek merkezimiz kapalı olduğundan, [email protected] e-posta adresine yazabilirsiniz.

TükoDer Bilgi Platformu (İzmir) kullanıcı adıyla facebook, Instagram, Twitter, Linkedin hesaplarımız üzerinden siz tüketicilere hizmet vermeye devam etmekteyiz, bizi takip ediniz...

YORUMLAR

 • 4 Yorum
 • Didem Özkan
  11 ay önce
  Merhaba Tamer Bey Vodafone net le olan 1 yıllık yazılı sözleşmemin bitmesinin ardından 3 ay önce telefonda onaylayarak ,devamına karar kıldık ancak geçen sürede bana sözleşmem gönderilmedi.. Şu anda yaşadığımız bağlantı sorunlarına \'ilgilenilecektir\' türünde mesajlarla veya kaydınız alınmıştır türü beyanlarla veyahut artık telefonlarda bir muhattab bulamayışımız sebepleriyle, iptal ettirme kararı almış bulunuyoruz.Acaba bedelsiz cayma hakkımız var mı ? Tesekkür ederim.
 • HAKAN Gümüştaş
  1 yıl önce
  merhaba 3 gun once superonline baglattim donma yasiyorum istedigim hizmeti alamiyorum muateri hizmetlerinden cozum bulamiyorum iptal ettirdim 3gun sadece bagli kaldi bununla ilgili mj geldi 680 tl cayma bedeli tarafiniza yansimistir diye ne yapmam gerekiyor bilgi verirmisiniz
 • Lale Demetçi
  1 yıl önce
  Merhaba Tamer Bey, Tarife paketimin; Taahhüt verilmeden önceki fiyatı= 40 TL Aylık yapılan indirim miktarı= 10 TL Tarife fiyatı= 30 TL (Tüm vergiler dahil) Sözleşme tarihi= 01.03.2017 Taahhüt süresi=24 ay Sözleşmenin tek taraflı fesih tarihi=01.07.2018 olduğuna göre firma CAYMA BEDELİ olarak ne kadar alabilir?
 • Emin Tamer Gören
  1 yıl önce
  CAYMA BEDELİ HESABI= 10 TL X 15 AY=150 TL BAŞLANGIÇTAN FESİH TARİHİNE KADAR Kİ İNDİRİM ORANI TOPLAMI 30 TL X 9 AY =270 TL FESİH TARİHİNDEN SÖZLEŞME SONUNA KADAR ALINMASI GEREKEN TAAHHÜT TOPLAMI 150 TL< 270 TL OLDUĞUNDAN 150 TL CAYMA BEDELİ ALINMASI GEREKİR.

Son Yazılar