Emin Tamer Gören

Emin Tamer Gören

Tüketici Danışmanı

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI İLE ÖZEL YURTLAR HAKKINDA TÜKETİCİ HAKLARI

15 Ekim 2018 - 10:12

Dostlar merhaba! Bugün özel okullar, sürücü kursları vb. ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI ile ÖZEL YURTLAR hakkında TÜKETİCİ HAKLARI’nı anlatmaya çalışacağız.

Öncelikle özel kurslar yada yurtlara kayıt olmanız durumunda reşit iseniz şahsınıza, değilseniz velinize yazılı bir sözleşme imzalatırlar. Bu sözleşmelerin birer hizmet alım sözleşmesi olduğunu, genel olarak taksitli satış sözleşmesi şeklinde düzenlendiğini bilerek imzalamanızı öneriyoruz. Taksitli hizmet alım sözleşmelerinde cayma hakkı, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gündür. İmzaladığınız sözleşmeden dönmek istiyorsanız, bu süre içerisinde cayma hakkınızı kullanmanız gerekir. Şayet sözleşmeyi imzaladıysanız ve cayma süresini geçirdiyseniz biraz sonra değineceğimiz şartlar yürürlüğe girmiş demektir.

Özel okul, sürücü kursu, yabancı dil kursları, meslek edindirme kursları vb. özel eğitim kurumlarına ait hizmet alım sözleşmesini imzaladıktan sonra herhangi bir nedenle özel eğitim kurumuna devam etmeyecekseniz sözleşmenin tek taraflı feshi ve yürürlüğünün durdurulması ile ödediğiniz bedellerin geri istenmesi konusunda haklarımıza bir göz atalım. 

AŞAĞIDA BELİRTİLEN SEBEPLERDEN BİR VEYA BİRKAÇININ OLUŞMASI HÂLİNDE kurumdan ayrılanlara düzenlenen faturada belirtilen tutar üzerinden ayrılış tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri iade edilir.

- Sağlık raporu alarak öğrenci ve kursiyerin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması,

- Kurumun kapanması,

- Dönemin açılamaması,

- Kurumun eğitim ve öğretim ortamının olumsuz yönde değiştiğinin Milli Eğitim müfettişleri tarafından tespit edilmesi,

- Kursiyer veya öğrenci velisinin, öğrenci veya kursiyeri kurumda okutamayacak duruma düştüğünün resmî kurumlarca belgelendirilmesi gerekir.

Kurs başlamadan önce, sözleşmenin tek taraflı fesih edilmesi halinde ödenmiş olan tüm ücretlerin geri istenebilmesi için yukarıda belirtilen şartların oluşması ve belgelendirilmiş olması gerekmektedir. Şayet, eğitim/kurs başladıktan sonra yukarıda belirtilen şartlar oluşmuş ise, o zaman da ödenmiş olan ücretlerin ayrılış (sözleşmenin tek taraflı fesih edildiği) tarihinden sonraki gün ve saatlere isabet eden ücretlerin iadesi gerekmektedir. Örneğin; 100 saatlik yabancı dil kursuna kayıt yaptırıp, 2.000 TL.lık bir hizmet alım sözleşmesi imzaladınız. 20 saat kursu takip ettikten sonra yukarıda belirtilen şartlar nedeniyle kursa devam edemiyorsanız, 2.000 TL/100 saat = 20 TL/saat bir ders saati bedeli hesaplanır. 100-20 = 80 saat x 20 TL=1.600 TL.nin tüketiciye/kursiyere iadesi gerekmektedir. Kurs ücretinin tamamını peşin olarak ödediyseniz 1.600 TL.yi geri almalısınız. Taksitler halinde ödeme yapıyorsanız, 400 TL hariç olmak üzere geri kalan kısmını geri alabilir, senet imzalamış iseniz senetlerinizi geri isteyebilir, yada 400 TL hariç kalan taksitlerin iptalini talep edebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen şartların dışında KURUMLARA YENİ KAYDOLAN öğrenci ve kursiyerlerden;

- Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.

- Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.

- Öğretime başladıktan sonra ayrılan öğrenci veya kursiyerlerden alınacak ücret kurumun öğrenim ücretinden fazla olamaz.

Bir örnekle açıklamak gerekir ise; 100 saatlik yabancı dil kursuna kayıt yaptırıp, 2.000 TL.lık bir hizmet alım sözleşmesi imzaladınız. 20 saat kursu takip ettikten sonra kursa devam etmek istemiyorsanız, 2.000 TL/100 saat = 20 TL/saat bir ders saati bedeli hesaplanır. 2.000 TL x %10= 200 TL. olmak üzere 200 TL. kesinti hesaplanır. 100-20 = 80 saat x 20 TL=1.600 TL. – 200 TL.= 1.400 TL.nin tüketiciye/kursiyere iadesi gerekmektedir.

BURADA HATIRLATMAMIZ GEREKEN BİR KONU VAR. Özel okullara kayıt yaptırıp da okullar başlamadan veya başladıktan sonra çocuğunun kaydını alan velilerden ilan edilen yıllık öğrenim bedelleri üzerinden geri ödemelerin yapıldığını görmekteyiz. Oysaki tüm hesaplamalar ve geri ödemeler, karşılıklı olarak kararlaştırılan sözleşmede belirtilen bedel üzerinden yapılması gerekir. İlan edilen yıllık öğrenim bedeli 40.000 TL olsun. Siz çocuğunuzu, 20.000 TL bedelle okula kayıt yaptırıp, ilk yarı bedeli olan 10.000 TL.yi ödediyseniz ve okul açılmadan çocuğunuzun kaydını aldırmış iseniz tüm hesaplamalar 20.000 TL sözleşme bedeli üzerinden yapılır.  Yani, 20.000 TL X %10 = 2.000 TL yapar ki, 10.000 TL - 2.000 TL = 8.000 TL.nin tüketiciye iadesi gerekir. Özel eğitim kurumları ise, ilan edilen bedel üzerinden hesaplama yaparak, 40.000 TL x %10 = 4.000 TL., 10.000 – 4.000 TL= 6.000 TL şeklinde tüketiciye iade yapmaktadırlar ki, bu hesaplama yanlış ve tüketici aleyhinedir. Bu şekilde bir durumla karşılaşan tüketiciler, önce özel eğitim kurumuna yazılı başvuruda bulunmalı, sonuç alamaz ise ilçe/il Milli Eğitim Md.lüğüne başvurmalı yada doğrudan Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak haklarını takip etmelidirler.

 

Sobetimizin bu bölümünde, ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI konusundaki TÜKETİCİ HAKLARIna değineceğiz. ÖNCELİKLE ŞUNU BELİRTMEK İSTERİZ Kİ; Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalmak için başvuru yapıp da sonucunu bekleyenler, açıkta kalırım düşüncesiyle özel yurtlar ile sözleşme yaptıklarında sözleşme hükümlerini iyi okusunlar.  

Yurt ücretleri, sözleşmede belirtildiği şekilde peşin veya taksitler halinde tahsil edilir. Alınacak ücretler, kayıt sırasında yapılan sözleşmelerde ayrıntılarıyla belirtilir. Doğal afetlerden zarar görenler ile şehit olanların çocuklarına, yurt ücretlerinde makul indirimler yapılır.

Sözleşmede şartları belirtilmek kaydıyla depozito alınması yurt işleticisinin isteğine bağlıdır. Alınacak depozito, bir aylık ücret tutarını geçemez. DEPOZİTOLAR, iade edildikleri tarihteki bir aylık yurt ücreti tutarınca geri ödenir.

Öğrencilerden alınan depozito, öğrencilerin yurda verebilecekleri zarar ve ziyan ile sözleşmede belirtilen haller için kullanılır.

Yurt ücretleri; aylık, peşin veya sözleşmede belirtilen esaslara göre ödenir. Vadeli ödemeler karşılığında senet alınabilir. Sözleşmedeki esaslara göre yurt ücretlerini ödemeyen öğrencilerin varsa depozitolarından mahsup yapılabilir. Yurt ile ilişkinin kesilip kesilmemesinde sözleşme hükümlerine uyulur.

Öğrencinin veya öğrenci velisi/vasisinin yangın, sel, deprem, kaza gibi zorunlu bir mazeretinin olması ya da ağır bir hastalığa yakalanması halinde yurt ücretinin ödenmesi, önceden haber verilmek şartıyla ilgili ayı takip eden iki ay içinde yapılabilir.

AY İÇİNDE YURTTAN AYRILMAK İSTEYENLERİN BAKİYELERİNİN İADE EDİLİP EDİLMEYECEĞİ SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE BELİRLENİR. Ancak sağlık durumları yurttan daimi olarak ayrılmayı gerektirecek mazeretlerini sağlık raporu ile belgelendiren öğrencilerin kalan ücretleri iade edilir.

Yurda zarar verenlerin, zarar karşılığı ödeyecekleri miktar ile yurtla ilişkilerinin kesilip kesilmeyeceği hakkında sözleşmesindeki usullere göre işlem yürütülür.

Sözleşmeyi sunan ve kabul eden taraflar, ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirmedikleri takdirde YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE ödemeyi yapmak zorundadır.

Öğrencilere yurt ile tamamen ilişkilerini kesmedikçe depozito veya bakiyesi iade edilmez.

Öğrencilerin yurttaki yerlerinin muhafaza edilmesi, depozitolarını almamış olanların yurttaki yerlerinin öğretim dönemi sonuna kadar korunması, birinci veya ikinci dönem yurda dönmeyecek olanların depozitoları ile diğer ayrıntılar sözleşmede belirtilir. Ancak disiplin kurulu kararıyla yurttan çıkarılan öğrencilerin depozitoları, bir zarar ve ziyan karşılığı tahsil edilmemiş ise mutlaka iade edilir.

Öğrencilerden, yurt ücreti ile depozito, yemekli yurtlarda yemek ücreti ve sözleşmesinde açıkça belirtilen hizmet unsurları dışında, sonradan her ne ad altında olursa olsun ek ödeme talep edilemez.

Orta öğretim veya yüksek öğretim kurumlarında sınavlara girmek veya kayıtlarını yaptırmak üzere yurda gelen, açık öğretim lisesi ve açık öğretim fakültesinin yüz yüze eğitimi gerektiren dersleri için barınma ihtiyacı duyan öğrenciler ile yüksek öğrenime hazırlayıcı dershanelere devam edenler, yurt yönetimince belirlenen şartları kabul etmek ve durumlarını belgelendirmek kaydıyla yurtta barınabilirler.

İhtiyaç olması ve açık kapasite bulunması hallerinde, ders yılı ile sınırlı olmak üzere, yüksek öğretim yurtlarında orta öğrenim öğrencisi, orta öğretim yurtlarında ise yüksek öğrenim öğrencisi barındırılabilir. Ancak bunun için, yurdun faaliyet göstereceği binanın fiziki durumunun hizmete uygun olması, aynı binanın ayrı kat veya bloklarında yerleştirilmeleri, giriş ve çıkış kapılarının ayrı olması şarttır.

Geçici olarak barındırılanların kimlik, okul/kurum ve dershane bilgileri yurt müdürlüğünce en geç bir ay içinde il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilir.

Yurtlarda kayıtlı öğrencilerin, öğrencilik haklarının devam edip etmediği, ilgili yurt müdürlüğünce her öğretim yılı başında veya lüzum görülen hallerde öğrenim gördükleri okullarından sorulur.

Öğrencilik hakları sona eren öğrencilerin yurt ile ilişkileri kesilir. Durum kendilerine ve velileri/vasilerine bildirilir. Öğrenciler, öğrencilik hakları devam ettiği sürece yurtta barınabilirler.

Yurtlarda kız ve erkek öğrenciler için ayrı binalarda, ayrı bloklarda veya dıştan girişleri ayrı olmak üzere farklı katlarda yatakhane açılır.

Orta öğretim yurtlarındaki yatakhaneler, öğrencilerin yaş grupları dikkate alınarak düzenlenir.

Yurtlar öğretim yılı/dönemi devamınca hizmete açık bulundurulurlar. Yurtların kapanış saatleri, bulundukları yerin özellikleri ile ulaşım vasıtalarının durumu dikkate alınarak yurt yönetimince tespit edilir.

Orta öğrenim öğrencileri yurt müdüründen izin belgesi almak, yüksek öğrenim öğrencileri ise yurt yönetimine kalacakları yeri ve süresini yazılı olarak bildirmek şartıyla evci olarak çıkabilirler.

Hizmete açık bulundukları sürece, yurtlarda günün her saatinde sorumlu bir yöneticinin bulunması zorunludur. Aylık yönetim nöbet çizelgesi hazırlanarak yurdun ilan panosuna asılır.

Yurt yönetimi personeli dışındakilere nöbet görevi verilmez.

 

Bir sonraki yazımızda, ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ konusunda TÜKETİCİ HAKLARINA değineceğiz.

Kamu yararına dernek statüsünde olan TükoDer her zaman yanınızda...

Sorularınız için;

Salı-Çarşamba-Cuma günleri 10.30:16.30 saatleri arasında 4454487-4456700 numaralı telefonlardan ulaşabilir, [email protected] e-posta adresine yazabilirsiniz.

TükoDer Bilgi Platformu (İzmir) kullanıcı adıyla facebook, Instagram, Twitter, Linkedin hesaplarımız üzerinden siz tüketicilere hizmet vermeye devam etmekteyiz, bizi takip ediniz

YORUMLAR

  • 1 Yorum

Son Yazılar