Emin Tamer Gören

Emin Tamer Gören

Tüketici Danışmanı

Elektronik Kimlik Bilgisine Sahip Cihazlara Ait Tüketici Hakları

02 Temmuz 2019 - 09:23

Dostlar merhaba! Bugün, Elektronik Kimlik Bilgisine Sahip Cihazlara Ait Tüketici Haklarını anlatmaya çalışacağız. Sohbetimize soru cevap şeklinde devam etmeden önce, birkaç tanım hakkında bilgi verelim.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlar için Beyaz, Siyah, Gri ve Eşleştirilmiş beyaz liste olmak üzere dört listeden söz edeceğiz.

Yurtdışından ithal edilen, yolcu beraberinde getirilen veya yurtiçinde üretilen cihazların yasal zorunluluklar yerine getirildikten sonra kurum kayıtlarına işlenen EMEI numaraları Beyaz Listeye kaydedilir.

Kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, bertaraf edilmiş veya Kurum kayıtlarında yer almadığı halde kullanımda olduğu tespit edilen cihazlara ait IMEI numaraları Siyah Listede yer alır.

Gri liste, beyaz ve siyah liste dışında kaldığı tespit edilen ancak elektronik haberleşme hizmetini geçici olarak alan cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.

Eşleştirilmiş beyaz liste ise, elektronik kimlik bilgisinin değiştirilmiş olduğu ya da başka bir cihaza kopyalanmış olduğu tespit edilen cihazlara ait IMEI numaraları ile kayıt ücretini yatıran kullanıcılara ait abone numaralarının eşleştirilmesi ile oluşur.

Yolcu beraberinde getirilen cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınması mümkün mü?

Yolcu beraberinde getirilen cihazın sahibi, cihazının kayıt altına alınması için Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde belirtilen bilgi ve belgeleri tamamlayarak e-Devlet kapısı üzerinden başvurusunu yapar.

E-Devlet kapısından kendisi üzerine kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişiler işletmeci abone kayıt merkezlerine başvurur.

18 yaşından küçükler için kayıt başvuruları anne, baba ya da yasal temsilcileri tarafından yapılır.

Yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt altına alınması başvuruları yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren altmış gün içerisinde yapılır.

Kayıp veya çalıntı halinde cihazımın başkaları tarafından kullanılmasını engellemek için ne yapmalıyım?

Cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler cihazının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için e-Devlet kapısı üzerinden veya telefon yoluyla Bilgi ve İhbar Merkezi (BİM)'ne ihbarda bulunur. Çalıntı cep telefonlarının, ikinci el piyasalarda alım-satımının engellenmesi bakımından tüm tüketicileri bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz.

İhbar sahibine ait kimlik bilgileri, abone numarası ve cihaza ait IMEI numarası ilgili işletmeci tarafından üç ay geriye dönük olarak kendi kayıtlarında yer alan bilgiler çerçevesinde 24 saat içinde kontrol edilir ve ihbara ilişkin Kuruma bilgi verilir. İhbarın doğrulanması halinde, cihaza ait IMEI numarası Kurum tarafından siyah listeye alınır.

İhbarda bulunan kişi cihazın elektronik haberleşme bağlantısını açtırmak üzere e-Devlet kapısı üzerinden veya telefon yoluyla BİM’e başvurabilir.

Açtırma başvurusu Kurumda yer alan bilgiler çerçevesinde doğrulanır ve IMEI’ye ilişkin kapatma talebi iptal edilir.

Cihazına ait IMEI numarası beyaz listede olup henüz hiç kullanılmamış cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan ve her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan gerçek veya tüzel kişilerin; ıslak imzalı dilekçe, cihaz faturası, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli kolluk ya da savcılık başvuru tutanağı, cihaz faturası iş yeri adına ise vergi levhası fotokopisi ve imza sirküleri ile Kuruma yazılı olarak başvurması durumunda cihaz siyah listeye alınır.

Çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızam dışında elimden çıkan cihazımın bulunması için ne yapmalıyım?

Öncelikle cihazın bulunması için Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya mahkemelere başvuru yapılmalıdır. IMEI numarası beyaz listede veya eşleştirilmiş beyaz listede bulunan ancak cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişilerin cihazlarının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına yaptıkları müracaatlar üzerine cihazlara ait IMEI numaraları mahkemeler veya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından siyah listeye alınabilir. Ayrıca, mahkemelerin veya Cumhuriyet Başsavcılıklarının elektronik haberleşme bağlantısının açılmasına veya kesilmesine ilişkin talepleri üzerine cihaza ait IMEI numarası Kurum tarafından siyah listeye alınabilir veya siyah listeden çıkarılabilir. Elektronik haberleşme bağlantısı kesilmiş olan cihazın bulunması halinde sahibinin mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapacağı talep üzerine ilgili IMEI aynı yolla siyah listeden çıkarılır.

Elektronik kimlik bilgimin başka cihazlara kopyalanmış (klonlanmış) olduğu ve cihazımın görüşmeye kapatılacağı kısa mesaj ile tarafıma bildirildi, şimdi ne yapmalıyım?

Öncelikle, e-devlet üzerinden www.btk.gov.tr adresine gidip, IMEI sorgulama bölümünden cihazın IMEI sorgulaması yapılmalı, bu IMEI numarası klonlanmıştır şeklinde bir kayıt mevcut ise, cihazın yetkili teknik servisine faturanız ile başvurup, abone numaranız ile eşleştirme yapılmasını talep etmelisiniz. İşletmeciler, eşleştirilmiş beyaz listede bulunan IMEI numarasına sahip cihazın sadece eşleştirildiği abone numarası ile kullanılmasını sağlar.

IMEI numarası siyah listeye alınan cihazın kullanıcısının başvurusu üzerine cihazın ithalatçısı veya imalatçısı tarafından gerçek cihaz sahibine ait abone numarası elektronik ortamda Kuruma bildirilir. Cihazın yolcu beraberinde getirilmiş olması durumunda cihaz kayıt başvurusu sahibi, abone numarasını başvuru mercii üzerinden Kuruma bildirir.

Kurum; elektronik kimlik bilgisinin başka cihazlara kopyalandığı tespit edilmiş cihaza ait IMEI numarası ile abone numarasını eşleştirir ve eşleştirilmiş beyaz listeye alır. Eşleştirilmiş abone numarası, ilgili abonenin talebi doğrultusunda değiştirilebilir.

Kullanmadığım elektronik kimlik bilgisini haiz cihazım mevcut, nasıl değerlendirebilirim?

İlgili mevzuat çerçevesinde bertaraf edilen cihazlara ait IMEI numaraları, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından Kuruma müracaat edilmesi halinde siyah listeye alınır. Bertaraf edildiği gerekçesiyle Kuruma bildirilmiş olan cihaza ait IMEI numarası tekrar beyaz listeye alınmaz. Cihazlarınızı yetkilendirilmiş kamu kurum kuruluşlarına ait bertaraf tesislerine verebilir veya elektronik cihaz toplayan ve topladığı cihazları bertaraf ederek gelir elde eden Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) vb. STK.lara iletebilirsiniz.

Detaylı bilgiyi, 12.07.2014 tarih ve 29058 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’ten ve www.btk.gov.tr adresinden alabilirsiniz

Bir sonraki sohbetimizde İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA TÜKETİCİ HAKLARINI anlatacağız. Bu makaleyi okuduysanız, olumlu/ olumsuz görüşlerinizi yorumlarda mutlaka belirtiniz. Sizlerin daha iyi anlayabilmesi için, makalenin formatı (yazılışı, anlatım biçimi vb.) konusunda da fikirlerinizi önemsiyoruz.

Kamu yararına dernek statüsünde olan TükoDer her zaman yanınızda...

Sorularınız için;

Yaz sezonu nedeniyle dernek merkezimiz kapalı olacağından, [email protected] e-posta adresine yazabilirsiniz.

TükoDer Bilgi Platformu (İzmir) kullanıcı adıyla facebook, Instagram, Twitter, Linkedin hesaplarımız üzerinden siz tüketicilere hizmet vermeye devam etmekteyiz, bizi takip ediniz...

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar