Av. Aleyna Güler

Av. Aleyna Güler

Av. Aleyna Güler

İŞTEN ÇIKARMA (FESİH) YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN

23 Haziran 2021 - 22:17

17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 Sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na geçici 10. maddenin eklenmesi suretiyle her türlü iş sözleşmesinin, 17.04.2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle, herkesçe “Kod – 29” adıyla bilinen 4857 sayılı Kanunun 25. maddesinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenlenmiştir.

Aynı zamanda, yine belirtilen tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği; ücretsiz izne ayırmanın, işçiye haklı nedenle fesih hükümlerinden yararlanma hakkı vermeyeceği düzenlenmiştir.

Hali hazırda birkaç defa uzatılan fesih yasağı, son olarak 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmış olup bundan sonra bu yasağın devam edip etmeyeceği hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması, çalışanları salgının iş yerlerinde yarattığı olumsuz etkilerden koruma amacıyla ortaya atılmış; ancak çok sayıda çalışanın mağduriyeti de önlenememiştir. Ücretsiz izin uygulaması ile fesih yasağı, bazı işverenler tarafından amacından saptırılmış, çalışanların özellikle iki hususta mağduriyetleri oluşmuştur:

  1. İş yerinde faaliyet devam ederken çalışanların bir kısmı ücretsiz izne çıkarılmış, bir kısmı ise çalışmaya devam etmiştir. Ücretsiz izne çıkarılan çalışanların neye göre belirlendiği belirtilmemiş, aynı pozisyonda başka işçilerin çalışması devam etmiş, çalışanlar arasında eşitlik ilkesine uygun olmayan uygulamalar yapılmıştır.
  2. İşverenler tarafından fesih yasağı dolanılarak fesihler yapılmış, bu işten çıkarmalar İş Kanunu madde 25 “İyi niyet ve Ahlak Kurallarına Aykırılık” yani eski adıyla Kod-29’a dayandırılmıştır. Bu maddeye dayanılarak yapılan fesihlerde işçiler ne kıdem ne de ihbar tazminatlarını alabilmişlerdir.

MAĞDURİYETLERE HUKUKİ ÇÖZÜMLER NELERDİR?

Fesih yasağı sebebiyle ücretsiz izne tabi tutulan çalışanlar, aynı işyerinde ve aynı departmanda çalışan başkaca çalışanların olması halinde, işverenin eşit işlem borcuna aykırı davranması ve ayrımcılık yapması nedeniyle iş sözleşmelerini haklı nedenle feshedebilecek olup kıdem tazminatı dahil diğer işçilik alacaklarını da talep edebilecektir.

Yine, iş akdi İş Kanunu md 25’e dayanılarak haksız olarak feshedilen çalışanlar da, şartları varsa “İşe İade” davası açabilecek, feshin haksızlığının ortaya çıkması akabinde kıdem ve ihbar tazminatlarını da ayrıca talep edebileceklerdir.

Anlattıklarımız hukuki tavsiye niteliğinde olmadığı gibi, tüm bu sürecin mutlaka bir hukukçuyla yürütülmesi gereken, usule ve süreye tabi işlemler içerdiğini de önemle belirtmek isteriz.

Av. Aleyna GÜLER

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar