Av. Aleyna Güler

Av. Aleyna Güler

Av. Aleyna Güler

DEPREM NEDENİYLE OLUŞTUĞU İLERİ SÜRÜLEN ZARARLAR VE İDAREDEN TAZMİNİ

17 Mayıs 2021 - 20:02

Deprem, her ne kadar bir doğal afet olsa da, depremin meydana getirdiği zararların “artmasını engellemek” idarenin sorumluluğundadır. Yargı kararlarında, deprem nedeniyle oluştuğu ileri sürülen zararların ortaya çıkmasında ve artmasında idarenin sorumluluğunun tespiti noktasında aşağıda sayılan hususların dikkate alındığı görülmektedir;

 • yapının üzerinde bulunduğu zeminin özelliği,

 • zemin durumuna göre depreme dayanıklılığının kontrolü,

 • yapı kullanma izni bulunup bulunmadığı,

 • imar planları ve inşaat ruhsatlarının hangi idarelerce yapıldığı ve verildiği,

 • yapıların imar açısından denetlenmesi, afete uğramış ve uğrayabilecek bölgeler ile yapı ve ikamet için yasaklanmış afet bölgelerinin tespit ve ilan edilip edilmediği,

 • afet bölgelerinde yapılacak yapılarla ilgili kuralları, yapı tekniklerini, projelendirme esaslarını, ülkenin deprem haritalarını hazırlamak konusunda idarelerin üzerlerine düşen görev ve yetkileri yerine getirip getirmediği,

 • idarenin denetim ve kontrol görevlerini yapıp yapmadığı

İdarece gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının belirlenerek bunun sonucuna göre ortaya çıkan zararın idarece tazmini söz konusu olmaktadır.

İDAREDEN TALEP EDİLEBİLECEK ZARARLAR NELERDİR?

Danıştay’ın daha önce Elazığ ve Gölcük depremi sonrası vermiş olduğu emsal kararlarına göre, aşağıda sayılan zararlar idareden talep edilebilecektir:

 • Deprem nedeniyle yıkılan binanın bedeli

 • Deprem nedeniyle hasar gören binanın değer kaybı

 • Zarar gören eşya bedeli

 • Taşınma ve kira giderleri

 • Manevi Tazminat

 • Yakınlarını kaybeden mağdurların talep edeceği Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Tüm bu zararların tazmini için zararın doğduğu tarihten itibaren 1 yıl içerisinde ilgili kurumlara yazılı başvuru yapılarak verilecek cevaba göre yetkili İdare Mahkemelerinde dava açılmalıdır. Sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için mutlaka uzman bir hukukçudan yardım alınmasını tavsiye ederim.

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar