Son Dönemlerde Batı'daki Türkiye Rüzgarı


Son dönem gelişmeleri ile Batı dünyası ile Türkiye'nin ilişkilerinin iyice gerildiği, bazen de kopma noktasına geldiği görülmektedir. Erdoğan hükümeti bu durumu gerginlik ve cepheleşme politikaları ile kendi lehine kullanırken, batılılar net bir tavır ortaya koyamamakta ve ikircikli yaklaşımlar göstererek Erdoğan'ın söylemine hizmet etmektedirler. 

Yıllardır bu ülkenin en büyük şanssızlığıdır dış politikadaki beceriksizlikler ve hep bunun cezasını ülke halkı çekmiştir. Önceki yıllarda dış ilişkiler konusunda fazlaca sıkıntı yaşanmasa da ya da çok fazla yansımasa da son iktidar döneminde bu beceriksizlikler hızla ilerlemektedir. Bunun en önemli nedeni ise iktidar yetkililerinin dışa dönük siyasi hamlelerini o günkü ülke denge ve çıkarlarına göre değil tamamen inanç ve kendi parti politikalarına göre uygulamaya almalarıdır. Ve bu düşünce ile ülke çıkarları gözetildiği zaman muhtemel olarak Avrupa ile pek fazla anlaşılamadığı ortaya çıkmaktadır. 

Her fırsatta Avrupa toplumunu çıkarcı olarak suçlamaktan da geri kalmayız. Ama unutmamalıyız ki uluslararası ilişkiler tamamen çıkara dayalıdır ve kimse kimsenin babasının oğlu değildir. Dış ilişkilerde ilim vardır, matematik vardır, teknolojik gelişmeler söz konusudur ve asla duygularla hareket edilemez. Sürekli olarak sanki Avrupa’nın işi gücü Türkiye'yi nasıl yıpratalım diye düşünmekmiş gibi “dış mihraklar” deyip durmaktansa onlarla baş edebilmenin yolları aranmalı ve ondan sonra postayı koymamız gerekmektedir. Bu ekonomik bağlılıkla ancak tv de muhtarlara bir aldatıcı politika üretir sonra da kandırdığımıza inansak da ekonomik darboğazın hemen ensemizde olduğunu unutmamamız gerekir. 

AB ye bizim sattığımız bir ürünün yaklaşık %60’ı onlara, onların bize sattığı ürünün ise %1,3 bize geliyor. Yani; “onlardan mal almıyoruz boykot ediyoruz her şey kalsın” dediğimizde sadece 100 liralık malları 99 lira ya iner. Yani yaklaşık %1 etkiler ve bize almazsanız almayın diyebilirler. Ama biz onlara vermiyoruz dersek cebimizden yaklaşık 100 liranın 40 lirası gidiverir. İşte biz bu farkı tersine ne zaman çevirirsek o zaman “hadi len” diye bir kabadayı ağzı ile konuşabiliriz. 
Biz hala tv programlarında her akşam demokrasi, şeriat, din dersleri, mezhepler ve kökenlerle boğuşmaya devam edersek AB dediğimiz arkadaşlar 2018 yılında insansız, 2026 yılında da insanlı hava aracını Mars'a gönderir ve bizimle alay etmeye devam ederler.