İzmir Barosu İktidarı Uyardı

İzmir Barosu yaptığı açıklamada torba yasalarla avukatların dışlanmak istendiğine dikkat çekerek buna izin vermeyeceklerini açıkladılar.


İzmir Barosu İktidarı Uyardı

İzmir Barosu yaptığı yazılı açıklamada, gerek ülke gerekse de dünya genelinde çok ağır bir sağlık krizi yaşanmakta iken hükümetin çıkardığı torba yasalarla yargılamalardan avukatları dışlamaya yönelik fırsat üretme gayretinde olduğuna dikkat çekti.

İzmir Barosu olarak, torba yasalara doldurulmuş hükümlerle AVUKATSIZ yargılama sistemi getirilmesi yönündeki tüm girişimlerin acilen durdurulmasını talep ettiklerini belirttikleri açıklama "Bir kez daha hatırlatıyoruz; Barolar ve avukatlar olarak ne yaparsanız yapın; Vazgeçmeyecek, Teslim olmayacak, Biat etmeyeceğiz." ifadeleriyle son buldu.

Açıklamanın tamamı şu şekilde :

 

Gerek ülke gerekse de dünya genelinde çok ağır bir sağlık krizi yaşanmakta iken hükümet, çıkardığı torba yasalarla yargılamalardan avukatları dışlamaya yönelik fırsat üretme gayretindedir.

 

HMK 151. maddede yapılan değişiklikle duruşma salonunda bulunmakla birlikte, görülen davada taraf vekili sıfatı bulunmayan avukatların, duruşma düzenini bozmaları halinde duruşma salonundan çıkarılabileceği hükme bağlanmak istenmektedir.

 

Öncelikle belirtmek isteriz ki, yapılmak istenen değişiklik mahkeme hakimine sübjektif ve sınırsız bir güç tanınmaktadır.

 

Öte yandan, muğlak ifadeler ile getirilmek istenen bu düzenleme; avukat kimliği ile duruşma izleyen ve duruşmaların adilliği ve aleniyetini sağlayan meslektaşlarımız üzerinde baskı yaratmayı ve taraf avukatları yalnızlaştırmayı ve sindirmeyi amaçlamaktadır.

 

Özellikle küresel bir salgın hastalıkla boğuştuğumuz bu sıradışı dönemde;  baroların kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve her türlü hak ihlali davalarında müdahil olması yönünde düzenleme yapmak yerine; görevlendirdikleri gözlemci avukatlar vasıtasıyla duruşmalara iştirak eden baroları duruşma salonlarından uzaklaştıracak böyle bir düzenleme yapılması da kabul edilemez.  

 

İZMİR BAROSU olarak, torba yasalara doldurulmuş hükümlerle AVUKATSIZ yargılama sistemi getirilmesi yönündeki tüm girişimlerin acilen durdurulmasını talep ediyoruz.

 

Bir kez daha hatırlatıyoruz; Barolar ve avukatlar olarak ne yaparsanız yapın;

 

Vazgeçmeyecek, Teslim olmayacak, Biat etmeyeceğiz.