• İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Uyarıyor
    İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Uyarıyor

    İnsan yaşamı için vazgeçilmez bir unsur olan bilim, ilk çağlardan beri insanların faydalandığı ve geliştirdiği bilgiler birikimi olduğu gibi; teknoloji de bilim ışığında gelişmeye devam etmektedir. Günümüzde bilim ve teknoloji, birbirinden ayrılamaz iki kavramdır. Bu iki kavramın gelişmesiyle birlikte ‘Bilgi Çağı’ olarak adlandırılan yeni bir döneme girilmiştir.